mask

Górnictwo podziemne

Górnictwo podziemneKopalnia podziemna jest rodzajem zakładu górniczego, w którym eksploatuje się złoże pod powierzchnią ziemi, a proces wydobycia kopaliny odbywa się za pośrednictwem sztolni lub częściej szybem. Najczęściej w kopalniach podziemnych pozyskuje się węgiel kamienny oraz rudy metali. Najpopularniejszymi maszynami kołowymi użytkowanymi w procesie wydobycia są ładowarki kołowe i wozy odstawcze, specjalnie konstrukcyjnie przygotowane do poruszania się po niskich korytarzach. Używane są również pojazdy pomocnicze, niebiorące bezpośrednio udziału w pozyskaniu materiału takie jak maszyny wiercące i kotwiące.

Od opon pracujących w kopalniach podziemnych wymaga się dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, również boków opon narażonych na przecięcia w wąskich korytarzach oraz zdolności przenoszenia znacznych obciążeń ze względu na bardzo dużą gęstość materiału. Kolejną okolicznością wpływającą na przyspieszone zużycie opon są bardzo wysokie temperatury i często wysokie zasolenie w środowisku pracy.

Najgłębsze na świecie kopalnie podziemne posiadają wyrobiska położone nawet na głębokości ponad 3500 m pod ziemią.

Wiele z maszyn górniczych może być wyposażonych w opony serii MTP, produkowane przez MAGNA TYRES GROUP. Do ciężkich prac szczególnie zalecane są modele WB05 oraz WB10. Z tego typu bieżnikiem dostępne są opony 29.5R25, 26.5R25, 23.5R25.