Bieżniki w oponach wielkogabarytowych

Opona przemysłowa zbudowana jest z kilku podstawowych elementów: osnowy, stopki, drutów, wypełniacza, paska stopowego, podkładu, opasania stalowego, bieżnika oraz wykładziny zewnętrznej. Bieżnik jest zewnętrzną częścią opony, która styka się bezpośrednio z nawierzchnią drogi. Wykonany jest on jako gruba warstwa zwulkanizowana z osnową i stanowi ochronę czoła opony przed uszkodzeniem. Ponadto dzięki odpowiedniej rzeźbie zwiększa ona przyczepność do opony do nawierzchni drogi. Rowki w bieżniku mają na celu odprowadzenie urobku i przeciwdziałanie w poślizgom. Warto pamiętać, że rzeźba bieżnika jest zaprojektowana odpowiednio do warunków w jakich będzie pracowała opona.

Z jakich elementów zbudowany jest bieżnik

Bieżnik składa się z kilku istotnych elementów. Wśród nich znajdziemy: bloki bieżnika, żebro, lamelki, rowek, rowkowanie i zagłębienia.  Żebrem bieżnika nazywamy grzbiet, który ciągnie się na jego obwodzie. Bywa on zaopatrzony w liczne poprzeczne rowki. Żebro tworzy obwodowy pas kontaktowy. Lamelki to wąskie szczeliny, tworzące luki wewnątrz klocków bieżnika. Luki są przeznaczone do odprowadzania wody i poprawy trakcji na mokrej jezdni. Rowek to inaczej wklęsła część bieżnika. Na jakość opony wpływa kształt i wielkość rowków. Poprawiają one kierowalność i skracają drogę hamowania. Inne zadanie ma rowkowanie bieżnika – to dzięki niemu tworzą się przestrzenia, które są niezbędne do usuwania wody spod opon na mokrych jezdniach. Stopień rowkowania opony zależy od jej przeznaczenia. Duża liczba rowków to gorsza przyczepność na suchej jezdni, natomiast lepsze odprowadzanie wody na mokrej drodze. Ostatnim elementem są zagłębienia. Ich zadaniem jest chłodzenie opony. Warto podkreślić, że nie występują one we wszystkich oponach.

Podział rodzaju bieżnika ze względu na klasy

W branży OTR rodzaj bieżnika dzieli się na klasy. Klasy opon wielkogabarytowych opisane są z wykorzystaniem liter, z których każda oznacza rodzaj urządzenia dla którego opona została stworzona. W związku z tym wyróżniamy: E - wozidła, L – ładowarki, G – równiarki). Do liter dopisane są cyfry określające wysokość bieżnika. I tak oznaczenie L2 to opona przeznaczona dla ładowarki z niskim bieżnikiem. Wybierając klasę bieżnika nie należy zapominać też o jego kształcie. Ważne, aby był on dostosowany do warunków i tryby w jakim pracuje maszyna.