Opony dla dźwigów samojezdnych

Szczególnym przypadkiem opon stosowanych w pojazdach przemysłowych są opony używane w żurawiach i dźwigach samojezdnych. Pełnią one rolę nosiciela pojazdu zarówno w warunkach transportu drogowego, jak i w warunkach pracy w trudnym terenie, przez co powinny dobrze znosić trudy pracy w obu wspomnianych środowiskach. Oprócz zróżnicowanego środowiska pracy należy również wspomnieć o zakresie wykonywanych zadań: sam pojazd, aby dobrze wykonywał swe zadania, charakteryzuje się potężną masą własną, która jeszcze jest wzmagana przez masę przenoszonego przez dźwig ładunku. 

Dlatego opony do dźwigów powinny być tak skonstruowane, aby zapewnić pojazdowi dobre właściwości jezdne na drogach i w terenie z uwzględnieniem takich wartości, jak zmniejszenie zużycia paliwa, ograniczenie hałasu i, co często bywa pomijane, komfortu operatora dźwigu.

Opony do dźwigów – dobór

Dobierając opony do dźwigu, należy wziąć pod uwagę opisane powyżej warunki środowiska użytkowania danego pojazdu. Tu, w zależności od potrzeb, kluczowe znaczenie będzie miał zastosowany w oponach bieżnik. Dzięki niemu maszyna będzie sprawnie poruszać się po drogach i średnio trudnym terenie, albo dobrze w trudnym i ze średnią prędkością w trasie lub dobrze
w trudnych warunkach atmosferycznych, np. podczas oblodzenia. Oprócz tego, przy wyborze opon do dźwigu, dobrze jest spojrzeć na takie właściwości opon, jak głębokość bieżnika, indeks nośności czy maksymalną prędkość, jaką dany typ opon zapewni pojazdowi. Indeks nośności opony poinformuje nas o maksymalnej dopuszczalnej masie obciążenia dla danej opony przy jeździe
z najwyższą dopuszczalną dla niej prędkością. Przy wartości, przykładowo, 170, dopuszczalna nośność dla określonego typu ogumienia wyniesie 6000 kg obciążenia na jedną oponę. Jest więc to duża nośność opony, znajdującej zastosowanie w pojazdach przemysłowych. Z kolei zapisany alfabetycznie indeks prędkości wyznaczony jest przez producenta pojazdu, wskaże nam maksymalną dla bezpiecznego przemieszczania się prędkość, z jaką może pracować opona. Im niższa litera alfabetu, tym maksymalna dopuszczalna prędkość jest dla danego pojazdu niższa.